Nederlandse krulschaatsen (1 van 5)
krulschaats bergambachts model
Afb.1: Hollandse krulschaats, model Bergambacht , rond 1800.
Krulschaatsen waren in de 17e en 18e eeuw 'gewone' schaatsen. Pas in de loop van de 19e eeuw kwam daar verandering in. Ze zijn waarschijnlijk door heel Nederland gemaakt, maar zowel A.v.D. (1848) als Buttingha Wichers (1888) noemt slechts twee modellen, vernoemd naar de (Zuid-)Hollandse dorpen Bergambacht en Linschoten, waar goede maar helaas onbekende smeden moeten hebben gewoond. Blauw (2001) voegt daar op arbitraire gronden IJsselmonde en Kwintsheul aan toe. Ook onderscheidt hij een Twents model.
Afbeelding 1 toont een paar fraaie schaatsen van het Bergambachtse model. Dit model wordt gekenmerkt door hoog oplopende lepelvormige 'krullen' (detail 1a) en slanke platforms. Ze werden al aan het begin van de 19e eeuw zo genoemd en danken deze aanduiding mogelijk aan de Bergambachtse smid Van Lit, die door Van der AA in zijn Aardrijkskundige Beschrijving van 1840 als schaatsenmaker wordt genoemd. Vermoed wordt echter dat er al lang voor dat jaar in Bergambacht schaatsen werden gemaakt.
Schaatsen van dit model zijn vrij zeldzaam. Het hier getoonde paar werd aangetroffen op de zolder van Museum Simon van Gijn in Dordrecht.
Fabricaat: onbekend; merk: voor op de krul; zie detail 1b.
Technische gegevens: niet beschikbaar.


Afb.2: Hollandse krulschaats, model Bergambacht , rond 1800.
Nog een zeldzaam voorbeeld van het Bergambachtse model. Het lijkt er echter op dat de hoog oplopende 'lepels' recht geslagen doorgezette krullen zijn.
De hier getoonde afbeelding is overgenomen uit het boek Van glis tot klapschaats (Blauw, 2001).
Fabricaat: onbekend; merk: onbekend.
Technische gegevens: niet beschikbaar.


detail 1a


detail 1b

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  volgende
home | donaties | sitemap | copyright | contact
© 2002- The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.