Merktekens op Nederlandse schaatsen (A-E)
Stamp/Trademark G P D Producer/Blacksmith Wholesaler/Retailer Period
A
A (under flower) X X ? c.1875
A A BAGGERMAN X X Baggerman, A.A. - Est 1855-1900
A AKERBOOM X Akerboom, A.  - Nieuwveen 1880-1920
A B (monogram) X X ? ?
A B X X Barneveld, A. - Linschoten 1890-1920
A C vd BOSCH X X Bosch, A.C. v.d. - Kwintsheul en Schipluiden 1840-1930
A D X Duiser, A. - Strijensas 1900-1925
A d C X Croo, A. de - Veere 1865-1895
A DE VRIES VAN WARGA X Vries, A.J.A. de - Goutum ?
ADIDAS X ? Adidas - Etten-Leur 1960-1980
A DUISER JZ X Duiser Jz, A. - Strijen 1920-1930
A F X Faber, A.U. - Sneek 1850-1886
A G KRAMER X ? 1890-1900
A H & Co (in skate) X X Hoekstra & Co., A.K. - Warga 1860-1920
A-H (in skate) X Hoekstra, A.K. - Warga 1860-1915
A HOEKSTRA & Co X X Hoekstra & Co, A.K. - Warga 1915-1946
A J STALLINGA X Faber, T. - Beetsterzwaag Stallinga, A.J. - Leiden 1900-1930
A K HOEKSTRA X X Hoekstra, A.K. - Warga 1915-1946
A K HOEKSTRA & Co. (underlined) X X Hoekstra & Co., A.K. - Warga 1946-1965
A KAMMEN X Kammen, A. - Goningen ?
A KETEL X Ketel, A. - Linschoten 1856-1883
A KORVER X X Korver, A. - Vinkeveen 1880-1920
ALCMARIA X Vries & Zn, K.E. de - IJlst ? 1945-1960
A M X ? ? ?
A NAUTA YLST X Nauta, A.W. - Heeg 1875-1917
A PLOMP X Bijl, K. v.d. - Bergen 1945-1955
ARCHIPEL X Ruiter, G.S. - Akkrum 1901-1925
ARCHIPEL X Ruiter, G.S. - Akkrum 1901-1915
ARMADA (on label) X X Nijdam, T. - IJlst
Planting, Z. - IJlst
Batavus NV - Heerenveen 1939-1958
A SCHAKEL X X Schakel, A. - Benschop 1915-1930
A SINNEMA X Sinnema, A.- Leeuwarden (Note: Blades by K. Meinderts, Warga a.o. ) 1924-1940
A T X Teeuw, A. - Groot-Ammers 1930-1940
A U FABER X Faber, A.U. - Sneek 1886-1905
A VAN DIJK X Dijk, A.T. van - Vleuten 1896-1930
A VAN IPEREN X X Iperen, A. van - Schoonhoven 1900-1920
A VAN VLIET X Vliet, A. van - Maasdijk 1925-1935
A v D X Duuren, A. van - Haastrecht 1930-1935
A vd OUDENHOVE X X Oudenhove, A. v.d. - Rotterdam c.1850
AVENTO X X (Note: Made in Japan) Wintersport BV - Leerdam 1965-1998
AVIA X X Snaathorst, D. - Overschie Jense en Zn, G.C. - Delft 1927-1935
AVIS X Iperen, A. van - Schoonhoven 1900-1920
A v LIER X ? ?
A v O X Oosten, A.M. van - Overschie 1880-1910
A W (monogram) X X ? ?
A W NAUTA X Nauta, A.W. - Heeg 1875-1917
A W NAUTA CZ X X Nauta, A.W. - Heeg 1875-1917
A W NAUTA Czn Nauta, A.W. - Heeg 1875-1917
B
B (in circle) X ? ?
BANDOR X Bakker, J. - Dordrecht 1920-1950
BATAVIER X X Vries & Zn, K.E. de - IJlst 1922-1960
BATAVUS X X Batavus NV - Heerenveen 1933-1955
BATAVUS-SNEEK X Batavus NV - Heerenveen Zandstra BV - Sneek 1955-1975
B BOUMA AZ X Bouma Az., B. - Grouw 1880-1920
B DE BOER X Boer, B. de - Finsterwolde 1930-1935
BECKER X Becker, H.J. - Groningen 1890-1905
BENDY X Finn - Stadskanaal 1996-
B F X ? ?
B L X Lantinga, B.O. - Warga 1871-1888
B LANTINGA X X Lantinga, B.O. - Warga 1888-1915
B LANTINGA X X Lantinga, B. - Warga 1938-1963
BRABANTSE JONGENS X Vries & Zn, K.E. de - IJlst Miert, Van - s-Hertogenbosch ???
BUSSARD X X ? ? ?
B vd HOFF X Hof, B.H. v.d. - Utrecht 1890-1919
C
C X X C. Schakel - Benschop 1876-1890
CB (in heart) X X ? ?
CB+A? (in heart) X X ? ?
C BERG X ? ?
C D X ? ?
C F VAN MILL X Mill, C.F. van - Gorinchem 1875-1900
C FABER X Faber, C.J. - IJlst 1882-1910
C FABER & Zoon X Faber, C.J. - IJlst 1882-1910
C G 7 (monogram) X X (Note: Made in Germany) Sieben & Co., C.G. - Amsterdam ?
C G H X Heij, C.G. - Culemborg 1915-1920
C H X Hoogendoorn, C. - Lopik 1880-1920
C H NUMEIJER X X ? Numeijer, C.H. - Rotterdam c.1920
CHR vd GOOT X Goot, Chr. v.d. - IJlst 1919-1945
C J FABER X Faber, C.J. - IJlst 1882-1910
C J VAN DEN BROEK X Made in Germany Broek, C.J. van den - Haarlem 1910-1930
C L NAUTA X Nauta, C.L. - Heeg 1917-1959
C M M H ? ?
C MOLS Mols, C. - Bussum ca. 1915
C N v THIEL X X Thiel, C.N. van - Den Dungen 1855-1890
CONA SUPER X ? ? ?
CONDOR (italic) X X Nijdam, G. - Oranjewoud 1937-1968
C P X ? ?
C S X ? ?
C STAM & ZN X Stam, C. - Zaandijk 1940-1945
C V X ? ?
C VAN HEUN X Heun, C.H. van - Ophemert 1895-1940
C VAN ZESSEN X Zessen, C. van - Groot-Ammers 1910-1930
C v D X Diejen, C. van - Bleskensgraaf 1895-1948
C VLAANDEREN X ? Vlaanderen, C. - Den Haag 1920-1940
C v W X X Wijk, C. van - Goedereede 1900-1945
C WAHLEN X Wahlen, C. - Uithoorn ?
D
D X Dukel, B. - Hardinxveld-Giessendam 1895-1915
D X X ? c.1850
D (in skate) X Minkema, D.G. - Oosterlittens 1854-1884
D (under 'tree') X X D. Schakel - Polsbroek 1870-1890
D (under 'tree') X X D. Schakel - Barwoutswaarder 1880-1900
D (under vase) X X ? ?
D (on pin) X X ? ?
D (over ball) X X ? ?
D B X X Burgers, D. - Strijen 1900-1925
D BOVENGA X Bovenga, D. _ Warga 1891-1899
D D vd BERG X Berg, D.D. v.d. - Exmorra 1910-1942
D DOUMA VAN IJLST X Douma, D.J. - Lemmer 1887-1895
D E X Edinga, D. - Wolvega 1920-1940
DE BOER X Boer, B. de - Finsterwolde 1930-1935
DE FRIESCHE SCHAATS X Berg, D.D. v.d. - Exmorra 1910-1942
DE FRIESCHE SCHAATSEN-FABRIEK X X De Friesche Schaatsenfabrieken - Heerenveen 1934-1955
DELFGAUW (brass shell) X ? Delfgauw, Fa. - Utrecht ?
DE OLDEHOVE X Blaauw, H.W. - Doesburg 1933-1936
DE REK X Rek, J. de - Dieren 1930-1940
DE VALK X X Planting, L. - IJlst 1950-1955
DE VRIES & CO X ? Vries, B. de - Dokkum ?
DE VRIES VAN WARGA X Vries, K. de - Weidum 1900-1925
D G M X Minkema, D.G. - Oosterlittens 1854-1884
D G MINKEMA X X Minkema, D.G. - Oosterlittens 1884-1920
D G MINKEMA SNEEK X Minkema, H.D. - Sneek 1920-1945
D HORSMEIER X ? ? ?
DIPLOMA X X Nijdam, G. - Oranjewoud 1937-1968
D J DOUMA X Douma, D.J. - IJlst 1900-1910
D KANNINGA X Ruiter, G.S. - Bolsward Kanninga, D. - Drachten ?
D SCHAKEL X X Schakel, D.- Schoonhoven 1902-1907
D SCHOTANUS X Schotanus, D. - Boksum 1932-1945
DUOCENTO Bennink, J. - Diever 1996-now
DUPLEX X X Gorter, H.J. - Zwolle 1894-1906
D vd BOSCH X Bosch, D. v.d. - Naaldwijk 1900-1920
D vd L X ? ?
D vd R X ? ?
D vd W X Wal, D. v.d. - Tienhoven 1850-1890
D V R X ? ?
D Y X ? ?
E
EDELSTAAL X Planting, Z. - IJlst 1946-1980
ELFSTEDENSCHAATS X Vonk, E. - Oudeschoot c.1941
ELFSTEDENSCHAATS (italic) X Nooitgedagt & Zn, J. - IJlst (Note: Designed by Z. Planting - IJlst) c.1939
EMPO X Boer, B. de - Finsterwolde EMPO - Vorden 1930-1950
ENRI X ? ? ?
ESZET X ? ? ?
E VONK X X Vonk, E. - Oudeschoot 1924-1960
EXELLENTIA X Planting, Z. - IJlst 1946-1980
A-E  |  F-H  |  I-L  |  M-R  |  S-Z
home | donaties | sitemap | copyright | contact
© 2002- The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.