Canadese Clubschaatsen en Hockeyschaatsen

Afb.1:Canadese clubschaats, ca.1890
Deze schaatsen worden doorgaans Halifax-schaatsen genoemd, naar de plaats van herkomst, of Forbes-schaatsen naar hun ontwerper. Ze werden 'ondergebonden' door middel van twee hevel-klem-mechanismen. De hak wordt in lengterichting gefixeerd en de voorvoet in breedterichting. De klemmen konden zowel in lengte- als in breedterichting worden versteld; het klemmechanisme werd bediend door twee 'hefbomen' waarmee de klemmen op de hakken en de zolen werden aangespannen. Dit ontwerp werd gepatenteerd in 1888. Het was een verdere ontwikkeling van eerder door Forbes ontworpen schaatsen, die hieronder worden getoond.
Fabricaat: The Forbes Manufacturing Co, Halifax, Nova Scotia (Canada); merken:


The Forbes Mfg. Co
Makers
Halifax N.S. Canada


MerkForbes New Skate
Patented Oct. 1888
Technische gegevens: totale lengte: 31 cm, hoogte boven ijs: 4 cm; voetstapel: 25 cm lang, 7-9 cm breed; schaatsijzer: 25 mm hoog, 10 mm dik; gewicht: 565 g.

Afb.2: Canadese clubschaats, ca. 1863Hierboven zien we de tekening van het hevelklemmechanisme waarvoor Forbes in 1863 een patent verwierf. Duidelijk is te zien dat voor de bediening van het mechanisme geen speciaal gereedschap nodig was. De schaatsen konden in één beweging met de hand aan de schoen worden geklemd.
Fabricaat: The Starr Manufacturing Co. Ltd.,Halifax, Nova Scotia, Canada.

Afb.3: Canadese clubschaats, ca. 1865

Voortbordurend op het verkregen patent werkte Forbes zijn ideeën verder uit. Dit leidde tot de constructie van de ACME-schaatsen, waarvoor Forbes in 1866 eveneens octrooi kreeg.
Fabricaat: The Starr Manufacturing Co. Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canada.John Forbes
was de zoon van een
Schotse emigrant die zich begin 1800
in Nova Scotia
vestigde.
Hij trad in dienst van
Starr Manufactering Co. Ltd. Hier ontwikkelde hij een hevelklemmechanisme
voor schaatsen dat in 1863 werd gepatenteerd.
Op basis van dit systeem ontwierp hij de eerste
geheel metalen schaats, waarvoor in 1866 patent werd verkregen.
Dit model zou wereldberoemd worden onder de naam
ACME Club Skate.In 1867 volgden verdere patenten,
o.a. voor speciale ijshockeyschaatsen.
Forbes bleef rusteloos zoeken naar verbetering
van het mechanisme en verwierf nog verscheidene patenten waarvan die van 1873 en 1888 betrekking hadden op wat bekend zou worden als Halifax- schaatsen.
De ontwikkeling
van deze schaatsen
wordt hiernaast getoond.

Vanaf 1880 had Forbes zijn eigen bedrijf.
home | donaties | sitemap | copyright | contact
© 2002- The virtual Ice Skates Museum. All rights reserved.