Toelichting bij de etikettengalerij

In deze galerij zijn etiketten samengebracht die aangetroffen kunnen worden op schaatsen. Doorgaans kunnen deze etiketten tamelijk eenvoudig worden herleid naar de betreffende fabrikant of leverancier. Maar soms bestaat er onzekerheid over de precieze herkomst. Ook zal een dergelijke galerij nooit volledig zijn. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld als u eventueel bij u aanwezige kennis of beeldmateriaal met het museum wilt delen. Onderaan deze pagina vindt u een mailadres.

Vooralsnog zijn alleen de etiketten op Nederlandse schaatsen beschikbaar. Etiketten op schaatsen uit andere landen zullen binnen enige tijd worden toegevoegd.