Hartelijk welkom!

Het virtuele Schaatsenmuseum is sinds 2 februari 2002 online. De statistiek laat zien dat er veel regelmatig terugkerende bezoekers zijn; waarschijnlijk verzamelaars. Uit de e-mail blijkt dat ook anderen op zoek zijn naar informatie over schaatsen, smidsmerken of andere met schaatsen samenhangende zaken. Samen vormen zij de doelgroep die mij voor ogen stond toen ik na mijn pensionering in 2000 begon met het uitwerken van mijn gedachten over het presenteren van het resultaat van inmiddels bijna 45 jaar verzamelen.

De site is intussen tot wasdom gekomen en programmeer-technisch viermaal geheel vernieuwd; voor het laatst in 2 april 2018. Ik ben trots op het resultaat en beschouw het als mijn magnum opus. Maar het zal nooit klaar zijn. Regelmatig voeg ik nieuwe inhoud toe.

Het is steeds weer boeiend om te zien dat zo'n ogenschijnlijk simpel voorwerp als een schaats door de jaren heen steeds weer kon worden verbeterd en verfraaid. Ik deel mijn verwondering en kennis graag met anderen, maar stel het ook op prijs als bezoekers hun eigen kennis met mij willen delen. Aarzel daarom niet contact op te nemen.

   Bert van Voorbergen