Auteursrecht

Het internet kent geen drempels en alle online geplaatste teksten en afbeeldingen zijn daardoor, hoewel de jure vallende onder het auteursrecht de facto min of meer onbeschermd. Het verzamelen van beeldmateriaal, het doen van onderzoek, het schrijven van informatieve teksten en het componeren van een aantrekkelijke presentatie is echter een kostbare en tijdintensieve bezigheid. Het overnemen van informatie uit deze website voor particulier gebruik wordt daarom toegestaan, maar een 'beloning' in de vorm van een duidelijke vermelding van de bron (Het virtuele Schaatsenmuseum) en het adres van de website (www.schaatsenmuseum.nl) wordt op hoge prijs gesteld. Een begeleidende financiële donatie is niet verplicht, maar zal uiteraard eveneens worden gewaardeerd.

Voor zakelijk gebruik van teksten en beeldmateriaal is het auteursrecht echter voluit van toepassing. Op een enkele uitzondering na berust het auteursrecht voor al het in de website gepubliceerde beeldmateriaal bij mij. Omdat ik geen behoefte heb aan contractuele verplichtingen en/of onderhandelingen gelden voor dit gebruik in principe dezelfde condities als voor particulieren. Met dien verstande dat ik er vanuit wil gaan dat er een stilzwijgend gentlemen's agreement bestaat tussen mij en zakelijke gebruikers dat zij een relevante vrijwillige financiële vergoeding zullen afdragen, waarvoor desgewenst een administratieve verklaring zal worden verstrekt.