• Auteursrecht

    Het internet kent geen drempels en alle online geplaatste teksten en afbeeldingen zijn daardoor, hoewel de jure vallende onder het auteursrecht, de facto min of meer onbeschermd. Het verzamelen van beeldmateriaal, het doen van onderzoek, het schrijven van informatieve teksten en het componeren van een aantrekkelijke presentatie is echter een kostbare en tijdintensieve bezigheid.

    Het overnemen van informatie uit deze website voor particulier gebruik wordt daarom toegestaan, maar een 'beloning' in de vorm van een duidelijke vermelding van de bron (Het virtuele Schaatsenmuseum) en het adres van de website (www.schaatsenmuseum.nl) wordt op hoge prijs gesteld. Een begeleidende financiële donatie is niet verplicht, maar zal uiteraard eveneens worden gewaardeerd.

    Voor zakelijk gebruik van zowel teksten als beeldmateriaal is het auteursrecht echter voluit van toepassing. Omdat ik geen behoefte heb aan contractuele verplichtingen en/of onderhandelingen gelden voor dit gebruik in principe dezelfde condities als voor particulieren. Met dien verstande dat ik er vanuit wil gaan dat er een stilzwijgend gentlemen's agreement bestaat tussen mij en zakelijke gebruikers dat zij een relevante vrijwillige financiële vergoeding zullen afdragen. Daarvoor kan desgewenst een administratieve verklaring worden verstrekt.

    Donaties en vergoedingen worden bij voorkeur ontvangen via PayPal op het account bert@schaatsenmuseum.nl.