Bekende Nederlandse schaatsenmakers van weleer

Het maken van schaatsen was oorspronkelijk ambachtelijk werk. Opmerkelijk is dat daarbij in Friesland veelal de timmerman de leiding had, maar in Holland juist de smid. De ene vakman liet zich door de andere toeleveren. Aanvankelijk werden alle schaatsen op bestelling gemaakt naar de smaak van een opdrachtgever. Naarmate een schaatsenmaker aan reputatie won en de bestelde aantallen groter werden, nam de specialisatie toe en ontstonden er variaties op enkele hoofdmodellen. Het overzicht van merktekens laat zien waartoe dit heeft geleid.

In Nederland hebben honderden smeden en timmerlieden zich bezig gehouden met het maken van schaatsen. Het is binnen het bestek van deze website niet zinvol omaan al die schaatsenmakers een expliciete pagina te wijden. Maar een aantal enkele Hollandse smeden hebben een ontwerptechnische rol gespeeld en een aantal Friese schaatsenfabrieken kreeg bekendheid bij het grote publiek. Deze bedrijven worden hier in het zonnetje gezet.

LET OP: Dit onderdeel van de presentatie is nog niet helemaal klaar. Beweeg de cursor over het menu en zie welke namen verkleuren. Voor de oplichtende namen is de informatie al wel beschikbaar.