• Bijzondere schaatsen

    Elke verzamelaar streeft ernaar bijzondere objecten te verwerven. Voor verzamelaars van schaatsen is dat vooral een kwestie van het najagen van relatief schaarse exemplaren. Bijzondere elementen kunnen schaatsen op verscheidene manieren aantrekkelijker maken.

    Een vioolvormig platform is aparter dan een rechttoe-rechtaan houtje. Een kopje met een kruisje is minder alledaags dan een eikelvormig puntje. Geciseleerde zwanenkoppen gelden als luxe-uitingen. Maar ook bijzondere constructies of vormen hebben hun aantrekkelijke kanten: schelpvormige onderkanten, enkelsteunen of mooi bewerkte hakleertjes kunnen begeerte opwekken. En wat te denken van schaatsen die aan een bijzondere gebruiker, zoals een wereldkampioen of een grote filosoof,  hebben toebehoord.

    Kortom, wie er voor openstaat vindt altijd wel iets van zijn gading.