Toelichting bij de schaatstaferelen

In eerste instantie werden plaatjes van schaatstaferelen verzameld met het idee dat daarmee een beter beeld kon worden verkregen van het uiterlijk van schaatsen in vroeger tijden. Dat bleek een misvatting, want schilders zijn nu eenmaal geen constructeurs met interesse voor details.

Al doende bleek echter ook dat er een ongelooflijk grote hoeveelheid van dit soort schilderijen bestaat en dat het genre hartverwarmend is. Het was vooral in de 17e eeuw (Avercamp) een geliefd onderwerp, maar in de 19e eeuw werd een nieuwe generatie schilders geboren die zich in het genre specialiseerden. Dat leidde tot een vloedgolf van bekende (Schelfhout, Leickert, Spohler), maar ook minder of zelfs vrijwel onbekende schilders. Intussen omvat de galerij honderden schaatstaferelen.

De schaatstaferelen zijn overal vandaan 'geplukt' en zijn daardoor, ondanks zorgvuldige bewerkingen, niet altijd van de allerbeste kwaliteit. Voor zover details konden worden achterhaald zijn deze bij de afbeeldingen vermeld. Bij de vondst aanwezige watermerken zijn niet verwijderd. Aangenomen is dat alle geplaatste afbeeldingen vrij van auteursrechten zijn. Waar dit achteraf niet het geval blijkt te zijn, zal de afbeelding direct na bekendmaking daarvan uit de galerij worden verwijderd.

Hoewel deze galerij geen poging is om een volledig beeld van het genre te geven, zorgt het verzamelvirus er wel voor dat er op onregelmatige tijdstippen weer iets wordt toegevoegd. Aanvullingen en verbeteringen worden dan ook zeer op prijs gesteld.