• Toelichting bij de merktekens

  Deze galerij biedt de mogelijheid systematisch op zoek te gaan naar de herkomst van gevonden schaatsen. Maar van veel merktekens is niet bekend wie de eigenaar was of wat het plaatje voorstelt. Het wordt daarom zeer op prijs gesteld als u bij u bekende informatie wilt delen. Aarzel dan ook niet en gebruik de contactknop in de voetbalk.

  Firmanamen

  De firmanamen zijn gegroepeerd op de eerste letter van de eigennaam, fabrieksnaam of handelsnaam. Bijvoorbeeld: N.V. J. Nooitgedagt & Zn. of Fa. P. Schakel staat onder N respectievelijk S. Omdat het verschil tussen een firmanaam en een modelnaam niet altijd duidelijk is, wordt geadviseerd altijd in beide rubrieken te kijken.

  Initialen

  Hierbij kan het gaan om een enkele letter of een combinatie van meerdere letters, al dan niet in de vorm van een monogram. Ook kunnen de letters in een contour of in combinatie met een symbool zijn geplaatst. De initialen zijn gegroepeerd op de eerste letter in het merkje.

  Symbolen

  Op schaatsen kunnen allerlei symbolen voorkomen: ankertjes, hartjes, schilden, vogels, sterren, noem maar op. Vaak in combinatie met letters en beeldmerken.

  Modelnamen

  Dit soort merktekens zijn meestal gemakkelijk te onderscheiden van de firmanamen. Bijvoorbeeld: Friese schaats of Populair. Maar soms ook weer niet. Bijvoorbeeld: Avia of Germania. In twijfelgevallen is het daarom verstandig ook in de rubriek firmanamen te kijken.

  Overige merktekens

  Tenslotte bestaan er verscheidene merktekens die iets zeggen over het gebruikte materiaal of de toepassing van een bepaald ontwerpelement. Bijvoorbeeld: staal of octrooi.nr. Dit soort kenmerken zijn in deze rubriek ondergebracht.