Toelichting bij de merktekens

Merktekens zijn een belangrijke bron van informatie over de herkomst van schaatsen. Daarom zijn ze in een merkengalerie bijeengebracht. De verscheidenheid aan merken is echter groot. Daarom is gezocht naar een manier van sorteren die consistent is en daardoor de toegankelijkheid vergroot.

Als uitgangspunt is gekozen voor het standpunt van zowel een verzamelaar als een toevallige vinder die iets meer wil weten over het paar schaatsen waar hij of zij tegenaan is gelopen. De merktekens op schaatsen zijn daarom onderverdeeld in vijf rubrieken:

1. Merknamen
Hieronder worden verstaan groepjes van letters die duiden op een persoons- of handelsnaam. Bijvoorbeeld: 'Fa. P. Schakel' of 'N.V. J. Nooitgedagt & Zn'. De merknamen zijn gegroepeerd op de eerste letter van de eigennaam. Omdat het voor een outsider het verschil tussen merknaam en modelnaam niet altijd even duidelijk is, wordt geadviseerd bij twijfel in beide rubrieken te kijken.

2. Initialen
Hierbij gaat het om een enkele letter of een combinatie van meerdere letters, al dan niet in de vorm van een monogram. Bijvoorbeeld: 'D' of 'M.deW.-A'. Als de letters in een symbool, bijvoorbeeld een hartcontour, zijn geplaatst gaan de initialen vóór het symbool. De initialen zijn gegroepeerd op de eerste initiaal in het merkje.

3. Symbolen
Op schaatsen kunnen allerlei symbolen voorkomen: hartjes, schilden, vogels, sterren, noem maar op. Soms gaat het om logo-achtige figuren. In deze rubriek gaat het om symbolen 'sec', dat wil zeggen om plaatjes zondermeer. Als in of bij een plaatje letters staan, kijk dan in een van de andere rubrieken.

4. Modelnamen
Dit soort merktekens zijn veelal gemakkelijk te onderscheiden van de merknamen, door het ontbreken van iets wat lijkt op een persoons- of handelsnaam. Bijvoorbeeld: 'Friese schaats' of 'Populair'. In twijfelgevallen is het verstandig ook in de rubriek merknamen te kijken.

5. Overige merktekens
Tenslotte bestaan er verscheidene merktekens die iets zeggen over het gebruikte materiaal of de toepassing van een bepaald ontwerpelement. Bijvoorbeeld: 'staal' of 'octrooi.nr'.  Dit soort kenmerken zijn in deze rubriek ondergebracht.

U zult merken dat er meer dan eens merktekens in de galerij staan waarvan niet bekend is wat het plaatje voorstelt of wie de eigenaar was. Er kan dus nog wel wat aan de galerij worden verbeterd. Het spreekt vanzelf dat ook het inzenden van aanvullend fotomateriaal op prijs wordt gesteld. Aarzel dan ook niet om uw kennis te delen, bijvoorbeeld via de contactknop onderaan de pagina's.

LET OP: Het is de bedoeling dat binnenkort ook merktekens van buitenlandse schaatsenmakers worden getoond.