Toelichting bij het galerijmenu

De galerij omvat een aantal verzamelingen van plaatjes, gegroepeerd naar aard of onderwerp. Het spreekt vanzelf dat alle plaatjes iets met schaatsen van doen hebben. Maar de variatie is groot: van pin-ups op schaatsen tot prenten van een rouwstoet op het ijs. De ene verzameling omvat slechts enkele stuks; een andere laat honderden foto's zien. Zoals het hoort op het ijs: zonder onderscheid en "voor elck wat wils".