Bronnen

Alle teksten en afbeeldingen in Het virtuele Schaatsenmuseum zijn het resultaat van vele jaren verzamelen en studie. Verzamelen is een continue zoektocht. Overal wordt informatie 'geplukt': boeken, tijdschriften, bibliotheken, internet, markten, kringloopwinkels, veilingen, musea, noem maar op. Vaak gaat het om onverwachte toevallige vondsten. Daardoor is het vrijwel onmogelijk alle fragmenten die zo bijeen worden geharkt goed te documenteren naar hun oorsprong. Dat geldt zowel voor tekst als voor beeld.

Vooral voor de galerij van schaatstaferelen zijn musea, tentoonstellings- en veilingcatalogi en het internet belangrijke bronnen. Steeds weer komt er nieuw materiaal beschikbaar, dat eenvoudig kan worden gekopieerd en aan de galerij toegevoegd. Tenzij expliciet vermeld wordt ervan uitgegaan dat op dergelijk materiaal geen auteursrechten liggen. Eventueel aanwezige watermerken worden in tact gelaten. En voor zover bekend wordt de verblijfplaat van een werk vermeld.

Het virtuele Schaatsenmuseum beschikt over een uitgebreide eigen bibliotheek. Maar ook de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt regelmatig geraadpleegd. Enkele individuele bronnen verdienen het echter expliciet te worden genoemd. Dat is het boek Van glis tot klapschaats geschreven door Wiebe Blauw (Franeker, 2001) en het verzamelaarsperiodiek Kouwe Drukte uitgegeven door Stichting De Poolster.

Maar ook de bijdragen van mede-verzamelaars en betrokken bezoekers moeten zeker worden genoemd. Zij vormen het bewijs dat Het virtuele Schaatsenmuseum in de loop der jaren een plaatsje heeft verworven.