>


  • Bronnen

    Alle teksten en afbeeldingen in Het virtuele Schaatsenmuseum zijn het resultaat van vele jaren verzamelen en studie. Verzamelen is een continue zoektocht. Overal wordt informatie 'geplukt': boeken, tijdschriften, bibliotheken, internet, markten, kringloopwinkels, veilingen, musea, noem maar op. Vaak gaat het om onverwachte toevallige vondsten. Daardoor is het vrijwel onmogelijk alle fragmenten die zo bijeen worden geharkt goed te documenteren naar hun oorsprong. Dat geldt zowel voor tekst als voor beeld.

    Vooral voor de galerij van schaatstaferelen zijn musea, tentoonstellings- en veilingcatalogi en het internet belangrijke bronnen. Steeds weer komt er nieuw materiaal beschikbaar, dat eenvoudig kan worden gekopieerd en aan de galerij toegevoegd. Tenzij expliciet vermeld wordt ervan uitgegaan dat op dergelijk materiaal geen auteursrechten liggen. Eventueel aanwezige watermerken worden in tact gelaten. En voor zover bekend wordt de verblijfplaats van een werk vermeld.

    Het virtuele Schaatsenmuseum beschikt over een redelijk uitgebreide eigen bibliotheek. De volgende bronnen verdienen het echter om expliciet te worden genoemd:

    Maar ook de correspondentie met mede-verzamelaars en betrokken bezoekers moet zeker worden genoemd. Die vormt bovendien het bewijs dat Het virtuele Schaatsenmuseum in de loop der jaren een plaats(je) heeft verworven.