>


Bronnen

Alle teksten en afbeeldingen in Het virtuele Schaatsenmuseum zijn het resultaat van vele jaren verzamelen en studie. Verzamelen is een continue zoektocht. Overal wordt informatie 'geplukt': boeken, tijdschriften, bibliotheken, internet, markten, kringloopwinkels, veilingen, musea, noem maar op. Vaak gaat het om onverwachte toevallige vondsten. Daardoor is het vrijwel onmogelijk alle fragmenten die zo bijeen worden geharkt goed te documenteren naar hun oorsprong. Dat geldt zowel voor tekst als voor beeld.

Vooral voor de galerij van schaatstaferelen zijn musea, tentoonstellings- en veilingcatalogi en het internet belangrijke bronnen. Steeds weer komt er nieuw materiaal beschikbaar, dat eenvoudig kan worden gekopieerd en aan de galerij toegevoegd. Tenzij expliciet vermeld wordt ervan uitgegaan dat op dergelijk materiaal geen auteursrechten liggen. Eventueel aanwezige watermerken worden in tact gelaten. En voor zover bekend wordt de verblijfplaats van een werk vermeld.

Het virtuele Schaatsenmuseum beschikt over een redelijk uitgebreide eigen bibliotheek. Een paar bronnen verdienen het expliciet te worden genoemd. Dat zijn het boek Van glis tot klapschaats geschreven door Wiebe Blauw (Franeker, 2001) voor de ontwikkeling in Nederland, het boek Remscheids Weg zur Schlittschuhschmiede der Welt van de hand van Gerhard Esser (Remscheid, 1978) voor die in Duitsland en het verzamelaarsperiodiek Kouwe Drukte uitgegeven door Stichting De Poolster in het algemeen.

Maar ook de bijdragen van mede-verzamelaars en betrokken bezoekers moeten zeker worden genoemd. Zij vormen het bewijs dat Het virtuele Schaatsenmuseum in de loop der jaren een plaatsje heeft verworven.